Wiki-ordlista från NORIAN

Nettolöneskuld

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Vad är en nettolöneskuld?


En nettolöneskuld är när en anställds avdrag på lönen är större än själva lönebeloppet. Då uppstår en skuld för den anställde.


Vad händer med skulden?


Skulden kan antingen dras på den anställdes nästa lön eller så kan den anställde betala in skuldbeloppet till arbetsgivaren.


Preliminär löneberäkning


Om företaget tillämpar preliminär löneberäkning får en anställd som har frånvaro i regel full lön den första frånvaromånaden. Månaden därefter görs ett löneavdrag för den aktuella frånvaroperioden. Fortsätter den anställde att vara frånvarande skjuts den uppkomna löneskulden vanligtvis fram till den dag då den anställde åter är tillbaka i arbete.


Information

Om en anställds frånvaro sträcker sig över längre period, och något avdrag inte har kunnat göras, bör arbetsgivaren meddela den anställde att för mycket lön har betalats ut och att den anställde har en skuld till företaget. Information finns tillgänglig för den anställde på dennes lönespecifikation men bör även ges direkt till den anställde för att försäkra att den anställde är införstådd med vad det innebär. Arbetsgivaren och den anställde kan även i detta skede diskutera en plan om hur och när skulden kan regleras framöver.


Om arbetsgivaren inte har varit tillräckligt tydlig och lång tid passerar till dess att skulden kan regleras, finns risk för att det inte längre handlar om preliminär löneberäkning. Då kan möjligheten att göra avdrag från den anställdes lön istället falla under kvittningslagens bestämmelser.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x