Wiki-ordlista från NORIAN

Nominellt värde

Vad innebär nominellt värde?

Jag guidar dig igenom svaret

Ett nominellt värde (Eng: nominal value) är det verkliga värdet på något och det tar inte hänsyn till prisändringar, justeringar eller inflation.

En 20 kronors sedels nominella värde är just siffran som står på sedeln, dvs 20.

Anges i handling

Ett nominellt värde anges ofta i handling, tex i ett avtal, löneutlägg eller en faktura, där det beloppet är bestämt och inte förändras.

Betyder olika i olika sammanhang

Begreppet nominellt värde har olika betydelse beroende på sammanhang:

Gäller det en aktie så innebär det ursprungsvärdet på aktien.

Gäller det en obligation så innebär det värdet på en obligation på inlösendagen då den löses in när löptiden är slut.

Gäller det sedlar och mynt är det summan som står angivet på sedeln respektive myntet.

Realvärde

Motsatsen till det nominella värdet är realvärdet, eller tillgången värde efter att hänsyn tagits till inflationen.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x