Kassaflöde
15 September, 2019
Omvänd skatteskyldighet
15 September, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Nominellt värde

Vad innebär nominellt värde?

Jag guidar dig igenom svaret

Ett nominellt värde (Eng: nominal value) är det verkliga värdet på något och det tar inte hänsyn till prisändringar, justeringar eller inflation.

En 20 kronors sedels nominella värde är just siffran som står på sedeln, dvs 20.

Anges i handling

Ett nominellt värde anges ofta i handling, tex i ett avtal, löneutlägg eller en faktura, där det beloppet är bestämt och inte förändras.

Betyder olika i olika sammanhang

Begreppet nominellt värde har olika betydelse beroende på sammanhang:

Gäller det en aktie så innebär det ursprungsvärdet på aktien.

Gäller det en obligation så innebär det värdet på en obligation på inlösendagen då den löses in när löptiden är slut.

Gäller det sedlar och mynt är det summan som står angivet på sedeln respektive myntet.

Realvärde

Motsatsen till det nominella värdet är realvärdet, eller tillgången värde efter att hänsyn tagits till inflationen.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN