Wiki-ordlista från NORIAN

Nuvärde

Vad innebär Nuvärde?

Jag guidar dig igenom svaret

Nuvärde (ENG: present value ) är ett begrepp som används för att kunna göra en jämförelse mellan olika investeringar som sker vid olika tidpunkter.

Ett annat namn

Nuvärde kan även benämnas kapitalvärde, och är en del av det som inom ekonomi kallas för investeringskalkylering.

Nuvärdet är ett värde av det framtida kassaflödet för en investering med hänsyn till given räntesats.

Beräkningen

Beräkningen av ett nuvärde kallas för nuvärdesmetoden och innebär att det nuvärde som räknats fram kan jämföras med kostnaden för investeringen.

Metoden kan även innebära att nettonuvärdet beräknas fram på direkten, men båda varianterna syftar till att få fram samma underlag

Förutsättning för kalkylering

Ett grundunderlag för en investering behövs för att göra en kalkylering.

Om ett företag ska investera behöver uträkning av värden göras för att företaget ska veta investeringens lönsamhet i framtiden.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x