Wiki-ordlista från NORIAN

Nyckeltal

Vad är nyckeltal?

Jag guidar dig igenom svaret

Nyckeltal (ENG: key performance indicator ) är jämförelsetal som räknas ut för att användas till att mäta hur bra det går för ett företag.

Företagets intressenter, såsom ägare och investerare, vill kunna få en bild av hur företaget presterar inom olika områden och jämfört med tidigare perioder eller med andra företag i samma bransch. Nyckeltalen är ett analysverktyg som kan användas som beslutsunderlag och utvärdering.

Vad används nyckeltal till?

 • "Nyckeltal kan bl.a. användas till;
 • *Som underlag för beslut för tex. Investeringar eller lån.
 • *Som analysunderlag för att se hur det går för företaget.
 • *Som analysunderlag för att se hur det går för delar av företaget.
 • *Som jämförelsetal för att jämföra företaget mot andra företag i samma bransch."

Vilka nyckeltal finns det?

"De finns många olika nyckeltal och de vanligaste nyckeltalen är lönsamhetsmått, finansiella mått och verksamhetsmått. Exempel på några av dessa är;

 • *Betalningsförmåga, kassalikviditet, på kort sikt.
 • *Betalningsförmåga, soliditet, på lång sikt.
 • *Kassaflöde, s.k. räntetäckningsgrad.
 • *Lönsamhet.
 • *Avkastning på tillgångar och eget kapital.
 • *Kapitalbindning av rörelsekapitalet.
 • *Omsättningstillväxt.
 • *Tillgångars och varulagrets omsättningshastighet.
 • *Kredittid.
 • *Kostnad och omsättning per anställd."

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x