Wiki-ordlista från NORIAN

Nyemission

Vad är nyemission?

Jag guidar dig igenom svaret

Nyemission är ett sätt för ett aktiebolag att få in mer kapital till verksamheten.


Ett aktiebolag som behöver få in mer kapital till verksamheten kan genom nyemission utfärda och erbjuda nya aktier till allmänheten och/eller befintliga aktieägare och på så sätt locka till investering i bolaget. Priset för dessa aktier erbjuds oftast till ett lägre pris än de gamla för att även locka in alllmänheten att investera i bolaget.


Varför gör man nyemissioner?


De vanligaste anledningarna till att ett företag väljer att göra nyemission är att företaget har hamnat i ett ekonomiskt krisläge och vill undvika konkurs eller att företaget behöver kapital för att finansiera en investering, expansion eller ett uppköp.


Hur går en nyemission till?


Det är styrelsen som lägger fram ett förslag om nyemission, och bolagsstämman eller styrelsen tar sedan beslut om att genomföra den. Det skall även beslutas om hur den skall genomföras; med eller utan företrädesrätt. En nyemission med företrädesrätt innebär att de befintliga aktieägarna har företräde till de nyemitterade aktierna. En riktad emission är istället en nyemission som är riktad till vissa intressenter, t.ex. de anställda.


När bolaget skickar ut information till allmänheten eller sina aktieägare om att man kan teckan fler aktier påbörjas den s.k. "teckningsperioden".


Är Du redan aktieägare och inte tänker nyttja Dina teckningsrätter bör Du sälja dessa eller de Du inte tänkter nyttja.


Intressenter som har anmält sitt intresse inom teckningsperioden tilldelas aktier mot betalning och när allt är klart registrerar bolaget sin kapitalökning hos Bolagsverket.


Vad innebär utspädning?


Vid en nyemission uppstår en så kallad utspädning vilket innebär att efter nyemissionen står varje aktie för en mindre andel av bolaget än vad som gällde innan emissionen. Om befintliga aktieägare inte har köpt nya aktier i nyemissionen har de därmed minskat sin procentuella ägarandel i bolaget.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x