Lönerevision
14 September, 2018
Permission
14 September, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Obekväm arbetstid.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Obekväm arbetstid kallas enligt de flesta kollektivavtal den arbetstid som schemaläggs till kvällar, nätter och helger. Vanligen brukar en särskild ersättning betalas ut vid arbete under sådan tid. Begreppet obekväm arbetstid finns inte i arbetstidslagen.

Förskjuten arbetstid


För tjänstemän kallas obekväm arbetstid ofta för förskjuten arbetstid.


Ifall arbetsgivaren inte är bunden av ett kollektivavtal är arbetagivaren inte skyldig att betala den anställde mer än vanlig lön för arbete under sådan arbetstid.


Ersättning

Ersättning för obekväm arbetstid/förskjuten arbetstid utbetalas i form av ett OB-tillägg. Viktigt att tänka på vid ersättning av obekväm arbetstid/förskjuten arbetstid är att övertidsersättning inte skall utbetalas till den anställde.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN