Omslutning
8 augusti, 2018
Organisationsnummer
8 augusti, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Omsättningstillgång.

Ylva Björkhagen

Vad är en Omsättningstillgång?

Jag guidar dig igenom svaret

Vad är en omsättningstillgång?

Omsättningstillgångar innebär tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten.

Olika tillgångar i företaget

  • Ett företag har två sorters tillgångar, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Enligt Årsredovisningslagen definieras anläggningstillgång på följande sätt, 4 kap. 1§.
  • "1 § Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång. Att tillgången skall vara avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten innebär att t.ex. en vara/produkt (tillgång) i ett företag kan vara en anläggningstillgång medan den i ett annat företag kan vara en omsättningstillgång.

Anläggningstillgång

Det finns tre olika typer av anläggningstillgångar:

  • Materiella, t.ex. maskiner, inventarier, verktyg och fastigheter
  • Finansiella, t.ex. aktier i dotterbolag
  • Immateriella, t.ex. goodwill, patent- och licensrättigheter 

Omsättningstillgång

Omsättningstillgångar innebär tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Exempel på omsättningstillgång är varulager.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Vi arbetar med små och stora företag