Omslutning
8 augusti, 2018
Organisationsnummer
8 augusti, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Omsättningstillgång.

Vad är en Omsättningstillgång?

Jag guidar dig igenom svaret

Vad är en omsättningstillgång?

Omsättningstillgångar innebär tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten.

Olika tillgångar i företaget

  • Ett företag har två sorters tillgångar, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Enligt Årsredovisningslagen definieras anläggningstillgång på följande sätt, 4 kap. 1§.
  • "1 § Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång. Att tillgången skall vara avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten innebär att t.ex. en vara/produkt (tillgång) i ett företag kan vara en anläggningstillgång medan den i ett annat företag kan vara en omsättningstillgång.

Anläggningstillgång

Det finns tre olika typer av anläggningstillgångar:

  • Materiella, t.ex. maskiner, inventarier, verktyg och fastigheter
  • Finansiella, t.ex. aktier i dotterbolag
  • Immateriella, t.ex. goodwill, patent- och licensrättigheter 

Omsättningstillgång

Omsättningstillgångar innebär tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Exempel på omsättningstillgång är varulager.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN