Wiki-ordlista från NORIAN

Omvänd skatteskyldighet

Vad innebär omvänd skattskyldighet?

Jag guidar dig igenom svaret

Omvänd skattskyldighet (Eng: reverse charge) innebär att det är köparen som är skyldig att rapportera och betala moms till Skatteverket vid köp av vara eller tjänst.

Omvänd skattskyldighet inom Sverige

Vid försäljning av vara eller tjänst är det vanligtvis säljaren som tar ut moms av köparen och därefter rapporterar och betalar denna moms till Skatteverket. Men vid omvänd skatteskyldighet är det istället köparen som bär detta ansvar. En bransch där detta är vanligt är i byggbranschen men det förekommer även i andra branscher.

Omvänd skattskyldighet inom EU

Vid handel inom EU gäller omvänd skattskyldighet vid transport av varor mellan två länder förutsatt att köparen har ett momsregistreringsnummer i sitt eget land. Dessutom gäller det vid försäljning av en tjänst till en näringsidkare i ett annat land eftersom tjänsten då anses vara omsatt och då skall beskattas i det land där köparen är bosatt eller etablerad.

Omvänd skattskyldighet i länder utanför EU

Om svensk person har köpt varor eller tjänster skall dessa moms rapportera och betalas till Skatteverket som vanligt.

Hur går det till i praktiken?

Säljaren ställer ut en faktura utan moms och anger på fakturan att det är omvänd skattskyldighet (reverse charge) och hänvisar till köparens momsregistreringsnr/VAT-nr.

Köparen skall i sin tur själv beräkna hur mycket utgående moms som skall läggas på fakturabeloppet. Om köparen har full avdragsrätt för ingående moms så drar denne av samma belopp. Det innebär att utgående och ingående moms blir noll.

Även om påverkan på momsen blir noll så är det viktigt att komma ihåg att det skall rapporteras till Skatteverket.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x