Wiki-ordlista från NORIAN

Övertid

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Som övertid räknas tillfällig arbetstid utöver full arbetstid och jourtid.


Arbetsgivaren kan beordra övertid med kort varsel, men lokala avtal på arbetsplatser kan reglera hur lång tid i förväg som ordern måste komma. Arbetsgivaren måste kunna förklara för de anställda varför övertidsarbetet behövs. Den anställda kan i princip inte vägra, men kan framföra tungt vägande skäl för att slippa övertiden vid ett aktuellt tillfälle.


Inom den privata sektorn ersätts övertidsarbetet normalt mellan klockan 06:00 – 20:00. Hur mycket övertidsersättningen per timme ger dig får du om du delar din månadslön med 94 eller i ledighet ger det dig 1,5 timme. Övrig tid är övertidsersättningen din månadslön delat med 72 eller två timmars ledighet per övertidstimme. Enligt kollektivavtalen har du alltid rätt att få ut din ersättning i pengar. Däremot måste du komma överens med din arbetsgivare om att få ta ut din övertidsersättning i tid.


Har jag rätt till övertidsersättning?


Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal har du rätt till övertidsersättning. Saknar arbetsgivare kollektivavtal ska det framgå av anställningsavtalet att du har rätt till övertidsersättning. Hänvisa till branschens kollektivavtal hur den ska beräknas. Övertid ska beordras av din chef i förväg eller i efterhand godkänna ditt övertidsarbete för att du ska få rätt till ersättning, om ni inte har kommit överens om annat.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x