Wiki-ordlista från NORIAN

Övertidsjournal

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Enligt arbetstidslagen skall arbetsgivare föra anteckningar om jourtid, övertid, mertid.


Dessa skall vara tydliga och uppställda på ett åskådligt sätt en så kallad övertidsjournal.


Journalen skall innehålla, Arbetsgivarens namn, den anställdes namn och personnummer eller anställningsnummer, tidsperiod, antal övertid/mertidstimmar under repektive månad och ackumulerat under året.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x