Övertid
11 January, 2019
Reseräkning
25 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Övertidsjournal

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Enligt arbetstidslagen skall arbetsgivare föra anteckningar om jourtid, övertid, mertid.


Dessa skall vara tydliga och uppställda på ett åskådligt sätt en så kallad övertidsjournal.


Journalen skall innehålla, Arbetsgivarens namn, den anställdes namn och personnummer eller anställningsnummer, tidsperiod, antal övertid/mertidstimmar under repektive månad och ackumulerat under året.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN