Wiki-ordlista från NORIAN

Påminnelse

Vad är en påminnelse?

Jag guidar dig igenom svaret

En påminnelse (ENG:reminder; reminder to pay), eller betalningspåminnelse, är en handling som skickas från en fordringsägare (borgenär) till en kund (gäldenär) om att denne inte har betalat sin faktura per förfallodatum.


"Betalningspåminnelsen skall påtala att fakturan är förfallen, och påminnelsen kan endast skickas om fakturan passerat förfallodatum. Information som gärna kan vara med på påminnelsen är om det finns en ny sista betalningsdag samt att om skulden inte betalas kommer ärendet gå vidare till inkasso. "


Avgifter:


För att kunna ta ut en påminnelseavgift måste ett avtal ha upprättats. Detta gäller även för dröjsmålsränta men ett företag har oavsett om det finns avtal om dröjsmålsränta rätt att ta ut en referensränta plust åtta procentenheter. Referensräntan fastställs av Riksbanken vid två tillfällen per år (1 januari samt 1 juli).

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x