Wiki-ordlista från NORIAN

Pensionsgrundande inkomst (PGI)

Vad är pensionsgrundande inkomst (PGI)?

Jag guidar dig igenom svaret

Vad är pensionsgrundande inkomst (PGI) ?

Den pensionsgrundande inkomsten (PGI) kan bestå av flera typer av inkomster. Förutom den anställdes lön (eller den egna företagarens lön) kan den pensionsgrundande inkomst bestå av flera olika inkomster som till exempel föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning.

Vilka inkomster är inte pensionsgrundande?

De sammanlagda inkomsterna under året måste uppgå till minst 42,3% av prisbasbelopp aktuellt för året för att PGI ska beräknas. .

Exempel på inkomster som inte är pensionsgrundande:

  • Ingen PGI beräknas på inkomster under 1000 SEK från en och samma arbetsgivare under ett år.
  • Kostnadsersättningar, såsom utlägg och bilersättning, beräknas det ingen PGI på.
  • Kapitalinkomster, till exempel räntor, utdelningar och vinster vid försäljning av aktier, villor och bostadsrätter
  • Pension, gäller såväl allmän som privat pension
  • Inkomst från privata pensionsförsäkringar
  • Socialbidrag

Vad är pension?

Pension är ersättning från försäkringsbolag eller fond till den som permanent förlorar en inkomst samt även en ersättning från arbetsgivare där den kan ses som en uppskjuten lön.

När man uppnått pensionsåldern och därmed lämnar arbetslivet får man ersättning i form av ålderspension. Ålderspension kan finansieras av staten, arbetsgivare och genom eget pensionssparande.

De flesta företag betalar in Tjänstepension för sina anställda. Vilken leverantör de väljer är upp till företaget.

Den finns även en alternativ pensionslösning för tjänstepensionen och den brukar kallas för "10 taggare". En 10 taggare är en anställd med ITP2 (över 40 år) och som tjänar minst 10 inkomstbasbelopp per år. Beroende på vilken pensionspolicy företaget har, kan 10 taggare göra olika val för sin tjänstepension.

Företag betalar skatt på pensionskostnaden och denna skatt kallas Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Avstämning och kontroll av att korrekt SLP har kostnadsförts under året sker per den sista december och den redovisas i inkomsdeklarationen. SLP fastställs när den slutgiltiga skatten beslutas (slutskattsedel).

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x