Pensionsgrundande inkomst (PGI)
8 August, 2018
Periodiseringsfond
8 August, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

periodisering

Vad är periodisering?

Jag guidar dig igenom svaret

Vad är en periodisering?

Periodisering innebär att man fördelar intäkter respektive kostander över flera perioder.

Det finns kostnader och intäkter som avser flera perioder och då måste kostnaden respektive intäkten periodiseras för att få ett rättvisande resultat för en period. En period brukar vara en månad eller ett verksamhetsår. Det viktigaste ur resultatsynpunkt är att fördela kostnader och intäkter så att de hamnar på rätt verksamhetsår.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN