Wiki-ordlista från NORIAN

Periodiseringsfond

Vad är periodiseringsfond?

Jag guidar dig igenom svaret

Vad är en periodiseringsfond?

Periodiseringsfond innebär en möjlighet för företag att jämna ut resultatet över flera år. Via periodiseringsfond kan företag spara en del av vinsten utan att skatta för den och beskatta den ett annat år när vinsten är lägre.

När måste en periodiseringsfond återföras till beskattning?

Periodiseringsfonderna skall återföras till verksamhetens bokföring för beskattning inom sex taxeringsår men i bestämd ordning, vilket betyder att den fond som är äldst återförs först. För att kunna särskilja varje års avsättning bokförs dessa på egna konton i balansräkningen och betraktas som en egen "fond".

Går ett företag med förlust ett år kan man nyttja delar av eller flera fonder för att täcka upp förlusten så länge det är inom sex taxeringsår och i åldersordning. Är det så att företaget går med förlust ett år och har en periodiseringsfond som måste återföras till beskattning kan det innebära att företaget redovisar en vinst istället.

Fall när en periodiseringsfond måste återföras:

En fysiker eller juridisk person måste återföra periodiseringsfonderna om:

  • verksamheten upphör
  • skattskyldigheten upphör
  • inte längre är ett skattesubjekt i Sverige pga skatteavatal
  • vid fusion eller fission om om fonden inte tas över
  • vid likvidation eller konkurs"

Hur hanteras periodiseringsfonden i inkomstdeklarationen?

Periodiseringsfonder beläggs inte med en räntekostnad i bokföringen men i inkomstdeklarationen hanteras den som en schablonintäkt som ska tas upp för beskattning. Schablonintäktenär inget som skall bokföras och beräknas på det ingående värdet av periodiseringsfonderna. Skatteunderlaget är det ingående värdet vid årets ingång multiplicerat med 72 % av statslåneräntan den 30 november året före inkomståret (andra året innan taxeringsåret).

Hur mycket får man sätta av till en periodiseringsfond per taxeringsår?

"Storleken på den avsättning som ett företag per år får göra beror på vilken bolagsform det gäller. Juridiska bolag, exempelvis aktiebolag och ekonoiska föreningar, får sätta av max 25 % av inkomsten. Juridiska personer ska även ta upp en schablonintäkt baserad på periodiseringsfonderna vid årets ingång till beskattning. Handelsbolag där en fyikser är delägare eller enskilda näringsidkare får sätta högst 30 % av inkomsten. "

Kontering:

Avsättning till periodiseringsfond (inkomstår 2017)

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x