Wiki-ordlista från NORIAN

Periodisk sammanställning

Vad är en periodisk sammanställning?

Jag guidar dig igenom svaret

I en periodisk sammanställning skall all överföring och försäljning av varor och tjänster, som gjorts med företag som är momsregisterart i ett annat EU-land, rapporteras.


Sammanställningen innefattar: försäljning enligt huvudregel, treparthandel, överföring av egna varorna till egen verksamhet i ett annat EU-land, överföring av varor till ett avropslager i ett annat EU land, återtagande av varor till Sverige från ett avropslager i ett annat EU-land samt byte av avsedd köpare av varor i ett avropslager i ett annat EU-land


I rapporten skall följande anges:


Köparens VAT-nummer

Värdet av varulager

Värdet av trepartshandeln

Värdet av såld vara

För händelser kopplat till avropslager skall endast den avsedda köparens VAT nummer anges.


All överförsel eller försäljning av vara skall inte rapporteras i periodisksammaställning.


Följande överföringar av varor är undantagna periodisk sammanställning:


Vara som omsätts ombord på ett fartyg, luftfartyg eller tåg under färd från ett EU-land till ett annat EU-land. Om det till varan är kopplat en tjänst som skall förvärvsbeskattas i Sverige, skall inte överförandet av varan till annat EU land rapporteras i periodisk sammanställning. Förvärvsbeskattning av tjänst sker när arbete utförts i ett annat EU-land på en vara som vid färdigställandet returneras tillbaka till Sverige. En överföreningen av en vara skall inte rapporteras om varan tillfälligt överförts och skall användas i det andra EU-landet i samband med omsättning av tjänst. "Tillfälligt överförts" är en period upp till högst två år. När en vara överförs för omsättning i ett annat EU-land och där anses vara en momsfri försäljning till ett annat EU-land eller export. För att villkoret skall vara uppfyllt måste köparen vara känd vid tidpunkten för överföringen. En svensk säljare, momsregistrerad i ett annat EU-land, ägnar sig åt distansförsäljning av vara, skall inte rapportera försäljningen i periodisk sammanställningen eftersom den svenske säljaren betalar moms i det andra EU-landet. En vara som levereras i ett annat EU-land för montering eller installation. Gas, el, värme eller kyla som överförs genom distributionsnät till ett fast etableringsställe i ett annat EU-land.


Rapportering sker till Skatteverket. Antingen digitalt eller via blankett. EU försäljning skall även rapporteras i momsdeklarationen.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x