Obekväm arbetstid
14 September, 2018
Sjukpenning
14 September, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Permission.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Permission är en typ av ledighet som beviljas vid speciella tillfällen. Permission beviljas ofta för några timmar eller en hel dag (i undantagsfall för flera dagar).

Ersättning

Den anställde som blir beviljad permission från sin arbetsgivare får behålla sin lön under ledigheten.

Detta innebär att inget löneavdrag görs på den anställdes månadslön. Har den anställde istället timlön så skall timlön betalas ut för ledigheten.

Vanligaste tillfällena när permission ges:

  • Eget bröllop
  • Egen 50-årsdag
  • Besök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall
  • Nära anhörigs bortgång
  • Nära anhörigs begravning eller gravsättning
  • Som nära anhörig till den anställde räknas vanligtvis make, maka, sambo, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, morföräldrar och farföräldrar.


    Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN