Wiki-ordlista från NORIAN

Personnummer

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Vad är ett personnummer?


Ett personnummer är en identitetsbeteckning i Sverige och det påvisar bland annat när man är född.


Personnummer och samordningsnummer


Alla personer som folkbokförs i Sverige får ett personnummer som identitetsbeteckning. Personnumret tilldelas av Skatteverket. För personer som inte är folkbokförda i Sverige tilldelas istället ett Samordningsnummer.


Personnummer


När en person tilldelas ett personnummer så kommer det personnumret att gälla livet ut. Man kan i vissa fall få ett personnummer även om man inte folkbokförs. Då skall personen ifråga ha diplomatisk immunitet och vistas i Sverige under minst ett år, till exempel om en person är anställd vid en utländsk ambassad eller vissa internationella organisationer. Personnummer tilldelas i dessa fall på begäran av Regeringskansliet.


När används personnummer?


Personnummer används ofta i kontakt med myndigheter, banker etc eftersom det personens identitetsbeteckning i Sverige. Skatteverket skall, i uppdrag från regeringen, tillhandahålla aktuella och korrekta uppgifter om de som bor i Sverige. Genom folkbokföringen går sedan informationen ut till andra myndigheter. När förändringar sker för en person med personnummer (ex en flytt) kommer uppgifterna att registeras i folkbokföringen och information gå ut till myndigheter. Privata företag kan istället få sina kundregister uppdaterade via Statens personadressregister (SPAR).

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x