Wiki-ordlista från NORIAN

Personnummer

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Vad är ett personnummer?


Ett personnummer är en identitetsbeteckning i Sverige och det påvisar bland annat när man är född.


Personnummer och samordningsnummer


Alla personer som folkbokförs i Sverige får ett personnummer som identitetsbeteckning. Personnumret tilldelas av Skatteverket. För personer som inte är folkbokförda i Sverige tilldelas istället ett Samordningsnummer.


Personnummer


När en person tilldelas ett personnummer så kommer det personnumret att gälla livet ut. Man kan i vissa fall få ett personnummer även om man inte folkbokförs. Då skall personen ifråga ha diplomatisk immunitet och vistas i Sverige under minst ett år, till exempel om en person är anställd vid en utländsk ambassad eller vissa internationella organisationer. Personnummer tilldelas i dessa fall på begäran av Regeringskansliet.


När används personnummer?


Personnummer används ofta i kontakt med myndigheter, banker etc eftersom det personens identitetsbeteckning i Sverige. Skatteverket skall, i uppdrag från regeringen, tillhandahålla aktuella och korrekta uppgifter om de som bor i Sverige. Genom folkbokföringen går sedan informationen ut till andra myndigheter. När förändringar sker för en person med personnummer (ex en flytt) kommer uppgifterna att registeras i folkbokföringen och information gå ut till myndigheter. Privata företag kan istället få sina kundregister uppdaterade via Statens personadressregister (SPAR).

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x