Anstånd av betalning av skatt
14 April, 2020
Juridsk person
22 April, 2020

Wiki-ordlista från NORIAN

preliminär inkomstdeklaration

Vad är preliminär inkomstdeklaration

Jag guidar dig igenom svaret

Under året kan företaget göra en preliminär beräkning av skatten och skicka in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket.


Preliminär inkomstdeklaration fylls i och skickas till Skatteverket för att få fram hur mycket preliminär skatt som skall betalas för det aktuella inkomståret. Detta görs i samband med att ett bolag börjar sin verksamhet och ansöker om F-skattsedel eller om ett företag önskar justera inbetalningsbeloppet.


Preliminär inkomstdeklaration kan inlämnas om slutskatten förväntas bli lägre eller högre för det aktuella inkomståret än det belopp som preliminärs skatteinbetalningarna baseras på. När man har lämnat in en preliminär skattedeklaration så justeras det belopp som ligger till grund för den månatliga inbetalningen till skatteverket.


Om räkenskapsåret ändras skall man skicka in en preliminär inkomstdeklaration för att på detta sätt meddela skatteverket att inkomståret har ändrats.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN