Wiki-ordlista från NORIAN

Preliminärskatt

Vad är preliminärskatt?

Jag guidar dig igenom svaret

Vad är preliminärskatt?

Preliminär skatt innebär att skatt betalas till Skatteverket i förväg och skall i möjligaste mån överensstämma med den slutliga skatten. Det finns A-skatt, FA-Skatt samt F-skatt.

När betalas preliminärskatt?

För bolag ska preliminär skatt (F-skatt) betalas in varje månad. I det fall verksamheten är säsongsbaserad kan andra inbetalningstillfällen vara aktuella. Preliminär skatt skall i möjligaste mån överensstämma med den slutliga skatten. Bolagsskatten uppgår i dagsläget till 20,6 %.

Preliminära skatteinbetalningar skall uppgå till lika stort belopp varje månad för det gällande räkenskapsåret. Underlaget för den preliminära skatten är beräknat utifrån föregående års inkomstdeklaration eller om det är ett nystartat bolag utifrån ansökan om preliminär skatt där man bland annat angivit förväntat underlag för pensionskostnader och intäkter för räkenskapsåret.

Enskild näringsidkare:

Som enskild näringsidkare är det egenavgifterna som den preliminära skatten ska täcka. Egenavgifterna beräknas på överskottet i verksamhet och full avgift är 28,97 procent.

A-skatt

Om man är anställd eller får pension och har A-skatt är arbetsgivare respektive pensionsutbetalare de som ska räkna ut och göra avdraget från lön.

FA-skatt:

En fysiker (privatperson) som bedriver både näringsverksamhet och har anställningsinkomst måste ha både F-skatt och A-skatt, en så kallad FA-Skatt. Vid arbetsinkomt ska du hänvisa till din A-skatt och din arbetsgivare betala in preliminärskatt och arbetsgivaravgifter på din lön till Skatteverket. Vid näringsverksamhet är du själv ansvarig för att betala in din preliminärskatt och egenavgifter på ersättning för det arbete du utfört.

Ett aktiebolag eller ett handelsbolag kan aldrig ha FA-Skatt.

Utför uppdrag via företaget är det av stor vikt att man själv skriftligen hänvisar till sin F-delen i anant fall gäller A-delen per automatik.

Vad krävs för att få F-skatt?

"För att hos Skatteverket bli registrerad för F-skatt behöver man vid ansökningstillfället ange att man antingen bedriver eller har för avsikt att bedriva verksamhet.
"

Företagaren behöver även uppfylla vissa kriterier som självständighet för att inte betraktas som anställd, ha ett vinstsyfte samt att verksamheten ska vara varaktig för att bli godkänd för F-skatt.
Företagaren får heller inte varit sen med betalningar till Skatteverket eller har brustit i sin redovisning, haft näringsförbud, tidgare varit försatt i konkurs eller missbrukat en tidigare godkännd F-skatt.

Viktigt att tänka på:

En företagare som utför en tjänst utan att ha F-skatt vid själva utförandet eller vid betalningstillfället innebär för det köpande företaget att de ska dra av skatt på ersättningen.

Dela gärna och sprid kunskapen!

 

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x