Wiki-ordlista från NORIAN

Preliminärskatt.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Preliminärskatt är en beräknad skatt som skall inbetalas till Skatteverket. Det preliminära skattebeloppet är baserat på den inkomst av tjänst som en anställd förväntas intjäna under det kommande året..

Den grundläggande principen är att preliminärskatt skall betalas under inkomståret med ett belopp som, så nära som möjligt, motsvarar den slutliga skatten under året.

Andra benämningar gällande vilken typ av skatt som man kan stöta på är bland annat följande:

A-skatt:

Den som har en anställning har vanligen A-skatt. Skatteavdraget skall göras av den som betalar ut ersättning för utfört arbete och vid varje utbetalningstillfälle. Skatteavdraget är ingen kostnad för utbetalaren, den avdragna skatten är den anställdes pengar, som betalas till den anställdes skattekonto.

FA-skatt:

En fysiker (privatperson) som bedriver både näringsverksamhet och har inkomst via en anställning måste ha både F-skatt och A-skatt, en så kallad FA-Skatt. Vid inkomst via en anställning skall den anställde hänvisa till sin A-skatt och arbetsgivaren betalar in preliminärskatt och arbetsgivaravgifter på den anställdes lön till Skatteverket. Vid näringsverksamhet är den anställde själv ansvarig för att betala in sin preliminärskatt och egenavgifter på ersättning för det arbete som utförts.

F-skatt:

Den som är godkänd för F-skatt betalar själv sin preliminärskatt och sina arbetsgivaravgifter. Innehavaren skall ha en F-skattsedel vid anbudstillfället eller när ersättningen utbetalas. Detta innebär att utbetalaren inte behöver göra preliminärskatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter.

Om den som skall få ersättningen åberopar en F-skattsedel i ett anställningsförhållande måste utbetalaren skriftligen anmäla detta till Skatteverket. Annars kan utbetalaren och betalningsmottagaren bli ansvarig för skatten på ersättningen.

Vid varje utbetalningstillfälle skall den som gör skatteavdrag lämna uppgift om hur mycket skatt som dragits av. Detta görs lämpligen genom att utbetalaren lämnar en lönespecifikation till den anställde. Lönespecifikationen är ett bevis på hur mycket skatt som dragits av. Därför är det viktigt att mottagaren sparar lönespecifikationen, åtminstone till dess att kontrolluppgift för inkomståret lämnats för det gågna året.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x