Wiki-ordlista från NORIAN

Proformafaktura

Vad är en proformafaktura?

Jag guidar dig igenom svaret

En proformafakturas (Eng: pro forma invoice) är ett dokument som stödjer en tulldeklaration och dess syfte är att detaljerat påvisa värdet på varor som exporteras/importeras.

Utställaren av en proformafaktura förväntar sig inte betalning för en proformafaktura.

Vid försäljning av varor till ett annat land måste företaget upprätta ett dokument som visar varornas värde i samband med tulldeklarationen. Det kan även ske i samband med att man skickar gåvor, garantivaror, returer mm.

De uppgifter som måste finnas med på en proformafaktura skall vara så detaljerade som möjligt. Kraven på vad som skall finnas på en proformafaktura kan skilja sig från land till land men generellt är det följande uppgifter som måste finnas med:

Namnet - Pro Forma Invoice

Fakturadatum - när fakturan är utskriven

Avsändarens namn och adress

Mottagarens namn och adress

Detaljerad information om varan, antal och typ av kolli, bruttovikt, märkning av förpackningen, beskrivning av innehållet, nettovikt samt varans ursprungslandlevernsvillkor.

Texten - NO CHARGE. VALUE FOR CUSTOMS PURPOSES ONLY - måste finnas med på fakturan.

I vissa fall skall även proformafakturan skrivas under.

Proforma inom Sverige

Det finns inga lagkrav på att en proformafaktura skall upprättas vid leveranser inom Sverige.

Ibland sker det dock att företag använder sig av proformafakturor för att specificera varans/tjänsten värde.

En proforma kan upprättas i avvaktan på ett faktureringsunderlag men det är inte vanligt förekommande.

En del företag använder proformafakturering när varan eller tjänsten inte levereras förrän kunden betalat. Det skulle kunna vara aktuellt när kunden inte anses kreditvärdig.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x