Wiki-ordlista från NORIAN

Prokura

Vad är Prokura?

Jag guidar dig igenom svaret

Om du vill låta någon annan företräda/sköta ditt företag (gäller inte aktiebolag) måste du ge den en fullmakt, en så kallad prokura.

Prokurist (Eng: power of procuration; letter of procuration; proxy)

En prokura skall vara skriftlig, den behöver inte anmälas till Bolagsverket men det kan vara enklare att kontrollera om den finns registrerad. Personen som företräder företaget, kallas prokurist, har rätt att företräda företag i domstolar samt inför myndigheter. Det går även att ge en prokura till en juridisk person.

Undantag

Den som innehar en prokura har rätt att företräda bolaget i alla affärsangelägenheter, det finns dock några undantag. Man får inte sälja eller överlåta fastigheter som tillhör bolaget.

För att en prokura skall gälla måste alla firmatecknare skriva under. I handelsbolag finns det alltid minst två bolagsmän som måste underteckna prokuran, i kommanditbolag är det oftast flera firmatecknare som också skall underteckna prokuran.

Utan begränsningar

En prokura kan inte innehålla några begränsningar såsom det kan förekomma i en vanlig fullmakt.

För aktiebolag heter motsvarande prokura en generell fullmakt.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x