Wiki-ordlista från NORIAN

Provision

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Vad är provision?


Provisionslön är en form av rörlig lön som är kopplad till den anställdes arbetsprestation.


Provisionslön kan sättas i förhållande till uppnådda mål eller resultat och delar av lönen varierar då med hur väl den anställde uppfyller sina mål. För en säljare kan det exempelvis vara fastställda belopp som utgår per såld vara men det förekommer också s k förmedlingsprovision.


Både en kombination av fast lön och rörlig lön i form av provision förekommer, men även avtal med enbart provisionslön.


A contolön kan betalas ut


Det underlag som behövs för att kunna räkna ut provisionslöner kommer ofta i efterskott. Då kan arbetgivaren betala ut en A conto lön till dess att den korrekta lönen kan beräknas. Detta innebär dock att en nogrann avstämning måste ske där utbetald lön jämförs med underlaget av provisionslönen. Om för lite lön har betalats ut måste ytterligare en löneutbetalning göras. Har däremot för mycket lön betalats ut skall ett avdrag på exempelvis nästkommande lön göras. Det är viktigt att göra eventuella avdrag från tidigare utbetald lön vid första möjliga tillfälle för att inte reglerna om kvittning ska gälla. Det är viktigt att tydligt avtala vad som skall gälla för eventuella avstämningar och löneberäkning, detsamma gäller hur sjuklön för provisionsavlönade ska beräknas.


Semestergrundande


Provisionslön är en form av rörlig lön som är semesterlönegrundande.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x