Resultatkonto
9 January, 2019
Ränta
10 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Räkenskapsår

Vad är ett räkenskapsår?

Jag guidar dig igenom svaret

Ett företags verksamhetsår kallas räkenskapsår och sammanfaller normalt med ett kalenderår, d v s 1:a januari - 31:a december, d v s det innefattar 12 månader. Vid räkenskapsårets slut skall ett bokslut upprättas för att klargöra och redovisa företagets tillgångar och skulder samt resultat.

Brutet räkenskapsår

Ett företag kan tillämpa annat räkenskapsår än kalenderår och det kallas för brutet räkenskapsår. När ett företag som tidigare följt kalenderår beslutar sig för att övergå till brutet räkenskapsår kan de omfatta kortare tid än 12 månader eller utsträckas att omfatta högst 18 månader. Om bokföringsskuldigheten skulle upphöra för företaget kan räkenskapsåret även kortas.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN