Wiki-ordlista från NORIAN

Räkenskapsår

Vad är ett räkenskapsår?

Jag guidar dig igenom svaret

Ett företags verksamhetsår kallas räkenskapsår och sammanfaller normalt med ett kalenderår, d v s 1:a januari - 31:a december, d v s det innefattar 12 månader. Vid räkenskapsårets slut skall ett bokslut upprättas för att klargöra och redovisa företagets tillgångar och skulder samt resultat.

Brutet räkenskapsår

Ett företag kan tillämpa annat räkenskapsår än kalenderår och det kallas för brutet räkenskapsår. När ett företag som tidigare följt kalenderår beslutar sig för att övergå till brutet räkenskapsår kan de omfatta kortare tid än 12 månader eller utsträckas att omfatta högst 18 månader. Om bokföringsskuldigheten skulle upphöra för företaget kan räkenskapsåret även kortas.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x