Wiki-ordlista från NORIAN

Räntabilitet

Vad är räntabilitet?

Jag guidar dig igenom svaret

Räntabilitet ( ENG: return ) är ett mått på lönsamhet i ett företag - ett sätt att se företagets möjlighet till att ge avkastning på dess kapital. Räntabiliteten kan appliceras på hela företaget, såväl som på enskilda projekt eller investeringar.


Det finns olika metoder för att beräkna räntabilitet:


"1. Räntabilitet på totalt kapital beskriver hur väl ett företag har lyckats generera avkastning på de totala tillgångarna i företaget. Nyckeltalet används för att bedöma om företagets verksamhet ger en acceptabel avkastning på det totala kapitalet (eget kapital och skulder) i bolaget. "


Formel: (rörelseresultat + finansiella intäkter) / totalt kapital


"2. Räntabilitet på sysselsatt kapital (som är totala tillgångarna minus räntebärande skulder) visar lönsamheten i relation till lånat och eget kapital. "


Formeln= (rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital


"3. Räntabilitet på operativt kapital (som är totala tillgångarna, minus likvida medel, och räntebärande tillgångar, med avdrag för icke räntebärande skulder) för att se lönsamheten oberoende av finansiella tillgångar och företagets finansiering. Räntabilitet på operativt kapital används för att analysera vilken del av verksamheten är mest lönsam. "


Formel: rörelseresultat / operativt kapital


"4. Räntabilitet på eget kapital före skatt anger hur hög avkastning aktieägarna har fått på sitt investerade kapital. 15-20 procent anses generellt sett vara en bra nivå på räntabilitet på eget kapital. "


Formel: resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital


"5. Du Pont-modellen som företaget måste göra för att öka lönsamheten. Modellen visar relationen mellan vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet. Vilken del av dessa två nyckeltal som måste förbättras för att öka lönsamheten. "


Formel: vinstmarginal x kapitalomsättningshastighet

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x