Wiki-ordlista från NORIAN

Reavinst

Vad är reavinst / realisationsvinst?

Jag guidar dig igenom svaret

Reavinst, realisationsvinst eller kapitaltvinst, är vinst på kapital vilket innebär skillnaden mellan priset vid ett köp av exempelvis värdepapper, fast egendom eller andra tillgångar jämfört med summan säljaren fick vid försäljningen. Reavinst är med andra ord den vinst som en försäljning genererar.


Beräkningen av denna realisationsvinst skiljer sig åt i många länder i jämförelse med den redovisningsmässiga beroende på att man vill belasta reavinsten med olika typer av skatt, s.k reavinstskatt.


Realisationsvinst för en bostad - bostadsrätt och hus

Vid en försäljning av ett hus finns några aspekter att ta hänsyn till som exempelvis om skatten går att skjuta upp eller i det fall säljaren har gjort en förlust. Vinstskatten på privatbostäder är 22%. För mer information om deklaration av försäljning, skjuta upp sin skatt eller vid förlust hänvisas till Skatteverkets hemsida.


Försäljning av anläggningstillgångar


Ur ett bokföringsmässigt perspektiv skall försäljningsintäkten minskas med det redovisade värdet som anläggningen har i redovisningen. Viktigt är att varje anläggning skall hanteras individuellt. Redovisat värde innebär att man räknar ut skillnaden mellan anskaffningsvärdet och de gjorda avskrivningarna per anläggning.


Hur själva vinsten eller förlusten skall bokföras beror på vilken verksamhet man har. I bolag där man har anläggningstillgångar skall vinsten bokföras mot ett intäktskonto förslagsvis 397x och förlusten mot ett kostnadskonto förslagsvis 797x. Är man ett bilhandelsföretag ingår bilarna i lagret och ingen beräkning av vinst-/eller förlust skall göras utan denna vinst/förlust hanteras som en vanlig varuförsäljning.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x