Omsättning
3 March, 2020
Resultatrapport
3 March, 2020

Wiki-ordlista från NORIAN

Redovisad moms

Vad innebär redovisad moms?

Jag guidar dig igenom svaret

Den redovisade momsen är den moms som företaget har deklarerat till Skatteverket.


Det innebär att det är skillnaden mellan ingående och utgående moms som, av företaget, skall redovisas och betalas in till staten vid momsperiodens slut.


Vem skall deklarera moms till Skatteverket?


De företag som är momsregistrerade skall deklarera moms och det måste ske även om det inte finns något att deklarera, dvs inga händelser som har ägt rum.


När rapporteras momsen?


När företaget skall inkomma med momsdeklarationen beror på hur företaget är registrerat hos Skatteverket.


Företaget kan vara registrerat för att deklarera moms en gång per år, kvartalsvis eller varje månad.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN