Punktskatt
4 January, 2019
SIE-format
4 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Referensränta

Vad är referensränta?

Jag guidar dig igenom svaret

Referensränta (ENG:reference rate) är en räntesats som bestäms en gång per halvår av Riksbanken och som många andra räntor i samhället baseras på.


Referensränta fanns inte före den 1 juli 2002. Då var det istället diskontot som agerade samhällets ränteindikator. Till exempel står det i räntelagen att dröjsmålsräntan ska vara referensräntan plus åtta procentenheter.


Hur fastställs referensränta?


Referensräntan styrs av reporäntan som även den bestäms av Riksbanken. Referensräntan motsvarar reporäntan vid slutet av föregående halvår.


Referensräntan har inget penningpolitiskt syfte till skillnad mot andra räntor, utan används i stället för att beräkna andra räntor.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN