Wiki-ordlista från NORIAN

Reklamskatt

Vad är reklamskatt?

Jag guidar dig igenom svaret

Reklamskatt innebär att företaget betalar skatt om de offentliggör skattepliktig annons/reklam.


I Sverige skall företaget betala reklamskatt om de i yrkesmässig verksamhet offentliggör skattepliktig annons eller skattepliktig reklam i annan form än annons om beskattningsvärdet överstiger 100 000 kronor per år.


Vad är skattepliktig annons eller reklam?


Reklam som publiceras på reklamskyltar, via högtalare, på idrottskläder, transportmedel och i annonser och om detta görs på en plats som inte är i direkt anslutning till den lokal där förtagets finns som reklamen avser.


Har införseln av annonsblad skett från ett annat EU-land skall reklamskatt betalas för annonsblad som distribueras i Sverige.


Vid import av annonsblad och som har getts ut i tredjeland skall det betalas reklamskatt till Tullverket vid importtillfället.


Vilka publiceringar räknas det inte reklamskatt på?


Annonser i så kallade periodiska publikationer dvs magasin och tidningar med en utgivningsplan på minst 4 utgivningar per år. Annonser som är skrivna på ett annat språk än svenska och som huvudsakligen skall spridas i ett annat land än Sverige. Reklamskatt skall inte betalas på det som offentliggörs via radio, tv, internet eller datorförmedlade bildskärmar, ledskärmar eller tv-monitorer. Reklam för företagets egna produkter som publiceras i direkt anslutning till den plats där företaget finns. Ett företag får göra reklam för sina egna produkter i sin egen butik.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x