Wiki-ordlista från NORIAN

Reklamskatt

Vad är reklamskatt?

Jag guidar dig igenom svaret

Reklamskatt innebär att företaget betalar skatt om de offentliggör skattepliktig annons/reklam.


I Sverige skall företaget betala reklamskatt om de i yrkesmässig verksamhet offentliggör skattepliktig annons eller skattepliktig reklam i annan form än annons om beskattningsvärdet överstiger 100 000 kronor per år.


Vad är skattepliktig annons eller reklam?


Reklam som publiceras på reklamskyltar, via högtalare, på idrottskläder, transportmedel och i annonser och om detta görs på en plats som inte är i direkt anslutning till den lokal där förtagets finns som reklamen avser.


Har införseln av annonsblad skett från ett annat EU-land skall reklamskatt betalas för annonsblad som distribueras i Sverige.


Vid import av annonsblad och som har getts ut i tredjeland skall det betalas reklamskatt till Tullverket vid importtillfället.


Vilka publiceringar räknas det inte reklamskatt på?


Annonser i så kallade periodiska publikationer dvs magasin och tidningar med en utgivningsplan på minst 4 utgivningar per år. Annonser som är skrivna på ett annat språk än svenska och som huvudsakligen skall spridas i ett annat land än Sverige. Reklamskatt skall inte betalas på det som offentliggörs via radio, tv, internet eller datorförmedlade bildskärmar, ledskärmar eller tv-monitorer. Reklam för företagets egna produkter som publiceras i direkt anslutning till den plats där företaget finns. Ett företag får göra reklam för sina egna produkter i sin egen butik.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x