Wiki-ordlista från NORIAN

Reseräkning

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

När en anställd har haft ett utlägg eller har gjort en tjänsteresa med rätt till traktamente samt bilersättning skall den anställde göra en reseräkning. Reseräkningen (ENG: Travel & Expense bill)fungerar därefter som underlag till löneutbetalning.


Den anställde ansvarar själv för att inkomma med reseräkning till arbetsgivaren för att ersättning skall kunna utbetalas.

Reseräkning - Traktamente

För att erhålla traktamente skall reseräkningen innehålla information om när och hur resan gjordes samt syfte.

Traktamente får den anställde för att kompensera för eventuella extra kostnader som uppstår vid en tjänsteresa. Traktamente kan vara både skattepliktigt och skattefritt. Ett traktamente är skattefritt när tjänsteresan inkluderar övernattning.

Beloppen för traktamente skiljer sig åt om man har rest inom eller utanför Sverige, information om beloppen finns på Skatteverkets hemsida, www.skv.se

Reseräkning - Utlägg

Har den anställde haft egna utlägg för ex. hotell, taxi, representation skall kvitton även bifogas reseräkningen.

De flesta arbetsgivare använder sig utav färdiga reseräkningsmallar eller reseräkningssystem som den anställde fyller i. Därefter granskas och attesteras reseräkningen vanligtvis av den anställdes närmsta chef.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x