Redovisningssystem
9 January, 2019
Resultatkonto
9 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Reskontra

Vad är reskontra?

Jag guidar dig igenom svaret

Reskontra är en sidoordnad bokföring som används för att, på en detaljerad nivå, kunna följa en särskild kund, en leverantör, lager, inventarier, ett projekt etc.


När den sidoordande reskontran används för att följa kunder kallas den för kundreskontra och den reskontra som visar status för leverantörer kallas för leverantörsreskontran.


Reskontran kan ses som en databas med detaljerad information som underlättar bokföringen.


Vad kräver lagen?


Att upprätta reskontror är inget som lagen föreskriver utan det är upp till företaget själv att bestämma hur de på ett effektivt sätt kan hålla kontroll på sina olika ekonomiska förehavanden.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN