Milersättning
11 januari, 2019
Semesterlagen
11 januari, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Restid

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

När en anställd beordras att resa på en tjänsteresa har denne rätt till ersättning för den del av restiden, som ligger utanför den egna ordinarie arbetstiden. Ersättningen regleras i kollektivavtal och kallas restidsersättning.


En anställd som tillsammans med sin arbetsgivare har kommit överens om att avstå från övertidsersättning, kan också komma överens om att reglerna för restidsersättning inte ska gälla.


Den kontanta restidsersättningen betraktas som bruttolön

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN