Reskontra
9 January, 2019
Räkenskapsår
10 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Resultatkonto

Vad är resultatkonto?

Jag guidar dig igenom svaret

Ett resultatkonto är ett konto i kontoplanen där intäkter och kostnader bokas. Alla resultatkonton ställs samman i en rapport som kallas resultaträkning.


Bokföring av resultatkonto


Alla konton delas upp i resultatkonton respektive balanskonton. I baskontoplanen hittar man resultatkonton i kontoklass 3-8.


Intäkter bokförs på konton i kontoklass 3 och på kreditsidan. Kostnaderna bokförs på konton i kontoklass 4 till 7 och på debetsidan. Kontoklass 8 delas av intäkter och kostnader så det är viktigt att förstå skillnaden mellan hur intäkter ökar på kreditsidan och att skulder ökar på debetsidan.


Analys


Resultatkonton bör analyseras minst en gång i månaden för att säkerställa resultatet. Detta görs mot budget men även mot tidigare månader.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN