Wiki-ordlista från NORIAN

Resultatrapport

Vad är resultatrapport?

Jag guidar dig igenom svaret

En resultatrapport är en sammanställning som visar om företaget har gått med vinst eller förlust under en viss period.


I resultatrapporten summeras intäkter respektive kostnader. Vanligtvis finns även budget i rapporten så att det går att jämföra resultat mot budget. Andra jämförelsesiffor i rapporten kan även vara föregående års siffror under samma tidsperiod.


Resultatrapporten, tillsammans med balansrapporten, är verktyg som företag använder för att följa upp verksamhetens utveckling och det är även ett bra stöd när företaget skall fatta viktiga ekonomiska beslut.


Vilka konton finns i resultat- respektive balansrapporten?


Alla bokföringskonton som börjar på siffrorna 1 (tillgångar) och 2 (eget kapital och skulder) är balanskonton och dessa kopplas till balansrapporten.


Alla bokföringskonton som börjar på siffrorna 3 (intäkter) och 4-7 (kostnader) samt 8 (finansiella intäkter och kostnader) är så kallade resultatkonton och dessa kopplas till resultatrapporten.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x