Wiki-ordlista från NORIAN

Revison

Vad är revison?

Jag guidar dig igenom svaret

Revision innebär en oboeroende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden i ett företag.


Revision innebär en oberoende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden i ett företag. Revision utförs av en extern revisor och enligt aktiebolagslagen skall den utföras enligt god revisionssed.


En revision skapar trygghet och säkerhet för alla intressenter såsom aktieägare, leverantörer, kreditgivare, myndigheter och kunder.


Revisionens tre grundpelare


Revisionens tre grundpelare är:

Oberoende - en förutsättning för tilltro till revisorns uttalande.

Tystnadsplikt - en förutsättning för att revisionen skall kunna genomföras

Kompetens - krävs av revisorn för att kunna dra korrekta slutsatser av den tillgängliga informationen.


Revisionsplikt


Aktiebolag som inte överskrider två av nedan tre krititerier har ingen revisionsplikt:

1,5 miljoner kronor i balansomslutning

3 miljoner kronor i nettoomsättning

Tre anställda


Ett aktiebolag som önskar avsäga sig revision måste registrera detta hos Bolagsverket.


Revision - processen kan delas upp i 5 delar för företaget:


Planering

Kund planerar för revision tillsammans med revisor.

I samband med planeringen diskuteras även eventuella extra fokus vid årets revision.


Kommunicerande av tidplan

Tidsplan inför revision skall sändas till berörda parter.


Framtagande av material

Inför löpande granskning/hardclose/granskning årsbokslut skall en lista (förberedelselista) från revisorerna på önskat material erhållas innan inplanerat besök.


Allt material skall skickas till revisorerna enligt överenskommelse.


Ansvar vid frågor

Företaget utser en person som ansvarar för att koordinera förfrågningar från revisorerna samt säkerställer att revisorerna får svar på sina frågor.


Återkoppling

Efter utförd revision förser revisorerna företaget med en rapport med slutsatser.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x