RUT och ROT
9 March, 2020
Kapitalomsättningshastighet
9 March, 2020

Wiki-ordlista från NORIAN

Rörelsemarginal

Vad är rörelsemarginal?

Jag guidar dig igenom svaret

"Företagets rörelsemarginal är ett nyckeltal som visar hur stor del av varje omsatt krona som blir kvar till att täcka räntor, skatt samt ge vinst. "


Nyckeltalet är främst användbart vid analys av det egna företagets utveckling samt en analys av företag i samma bransch. I SCB:s branschstatistik kan man hitta jämförelsetal.


Rörelsemarginal som nyckeltal säger inget om hur ett företag är finansierat.


Hur beräknas det?


Rörelsemarginal beräknas som Rörelseresultat efter avskrivningar/nettoomsättning eller alternativt som (Rörelseresultat+finansiella intäkter)/Omsättningen

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN