Wiki-ordlista från NORIAN

Rörlig lön

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Vad är rörlig lön?


Det är en löneform som är rörlig och som kan baseras på den anställdes arbetade tid eller prestation.


Vanligt förekommande rörliga löner


Timlön


Anställda med timlön erhåller lön för den tid den anställde har arbetade. Rapporteringen till lönesystemet för beräkning av lön sker i efterhand vilket innebär att utbetalningen av lönen vanligen sker en månad i efterskott.


Om den anställde skall ha timlön eller månadslön bestäms ofta i kollektivavtal. För företag som inte följer kollektivavtal är det upp till respektive företag att bestämma om den anställde skall ha tim- eller månadslön.


Provisionlön


Provisionslön är en ersättning som ges beroende på prestation, dvs hur mycket arbete den anställde har utfört. Det kan finnas olika underlag för beräkningen, t ex antal, tid eller försäljningssumma. Ett provisionslönesystem kan antingen bestå av enbart ren provisionslön men även av en blandning av provision och fast lön.


Vanligtvis betalas provisionslön ut i efterskott, d v s månaden efter intjänandemånaden.


Ackordlön


Även ackordslön är en ersättning som utbetalas beroende på hur mycket arbete den anställde har utfört. Ett ackordssystem kan antingen bestå av enbart rent ackord eller en blandning av ackordslön och fast lön. Om den anställde enbart har ackordslön arbetar den anställde på "rakt ackord". Om den anställde istället har en blandning så arbetar den anställde på "blandackord" vilket även är den vanligaste formen.


Rörlig lön i form av bonus / provision

En anställd kan även ha rörlig lön utöver den vanliga månadslönen. En säljare kan, te x ha rörlig lön i form av provision, men rörlig lön kan även innebära att den anställde har ett bonusavtal som baseras på verksamhetens framgång - och inte den individuella prestation.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x