Wiki-ordlista från NORIAN

RUT och ROT

Vad är RUT och ROT

Jag guidar dig igenom svaret

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete, RUT (Rengöring, Underhåll och Tvätt) och ROT (Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad) där köparen kan få skattereduktion för arbetskostnaden.


För att man skall kunna få rutavdrag måste arbetet vara utfört i eller i nära anslutning till beställarens bostad. Rot- eller rutavdrag får man även för arbete utfört i föräldrars bostad.


Som bostad räknas följande:


Ett utrymme som du har nyttjande- eller äganderätt till, dvs ingen annan har sitt hushåll där, till exempel en hyres- eller bostadsrätt och som du till väsentlig del (huvudsakligen) bor i och ligger inom EU/EES-område, Storbritannien eller Schweiz. Har man dubbla boenden så räknas båda som bostad. Även garage, förråd, egen tvättstuga (som räknas till bostaden), fritidshus och andelslägenhet räknas i begreppet bostad.


För att man skall få göra ROT-avdrag gäller förutom ovan (Rut-avdrag) även att bostaden är ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt som ägs helt eller delvis, av den som ansöker om skattereduktion.


Utföraren uppger beställarens bostadsrättsförenings organisationsnummer eller fastighetsbeteckning samt lägenhetsnummer vid sin begäran till Skatteverket som kontrollerar att beställaren står som ägare till objektet.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x