Säkra och öka likviditeten i företaget

Av Jessica Lindgren 6. oktober, 2020

Att planera, ha koll på kundavtal samt leverantörsvillkor, budgetera och göra en genomlysning av eventuella risker är viktigt för att säkra ett tryggt kassaflöde i företaget.

Låter det jobbigt och tråkigt? Det behöver det inte vara, utan istället kan jag lova att det kommer att kännas tryggt att ha koll på företagets ”cash”, speciellt i krävande tider.

Här kommer några tips för att trygga och öka likviditeten.

Allt utgår från en policy

Med en krav- och kreditpolicy skapar företaget en kassaflödesorienterad kultur som tydligt hjälper alla anställda att beskriva villkor och regler kring de ekonomiska relationerna till kunderna.

Vad har ni för regler idag?

Får vem som helst i din organisation bestämma vilket företag som får faktureras? Vilka betalningsvillkor gäller i ert företag och vad händer när kunden inte betalar på förfallodatum?

Har ni ingen policy i företaget så tycker jag att det är här ni skall börja för att ta steget mot ett bättre kassaflöde.

Kundavtalens villkor

Speciellt i svåra tider har ingen råd med kunder som inte betalar i tid eller med onödiga kundförluster!

Hur ser era kundavtal ut idag? Min rekommendation till er är att se över kundavtalen så att det tydligt framgår vilka villkor som gäller och att det inte finns någon öppning för missförstånd mellan er och era kunder.

Att även se över gamla ofördelaktiga avtal och eventuellt erbjuda kunden rabatt vid betalning innan förfallodagen är ytterligare ett annat tips. Ni förbättrar ert kassaflödet och får även en nöjd kund.

Gör alltid trygga affärer och kolla upp era kunders ”rating”! Med kreditbevakning av era kunder säkrar ni kommande inbetalningar. Tänk även på att kreditupplysningen kan ge information om en positiv utveckling för er kund vilket kan öka era möjligheter för merförsäljning.

Var snabb - Låt inte faktureringsunderlag bli liggande utan se till att kundfakturorna går iväg så fort arbetet utförts!

Pengar på banken

Alla kunder betalar inte i tid. Att följa status på era kundfordringar är viktigt.

Skickar ni påminnelser eller föredrar ni först att ringa kunderna som inte betalat sin faktura? Hur ert företag skall agera gällande krav på era kund är ett viktigt beslut eftersom det kan påverkar relationen till era kunder. Kundvård och goda relationer är viktigt men kom ihåg att om kundinbetalningarna uteblir finns det risk att ert företag inte överlever i längden.

Tänk också på att ta du kan ta extern hjälp av en outsourcingpartner eller sälja dina kundfordringar till ett finansbolag.

Gott samarbete med leverantörer

Spreta inte för mycket mellan olika leverantörer utan hitta några få och bra samarbetspartner. Med ökade volymer får ni ett bättre förhandlingsläge för ett bra pris samt betalningsvillkor.

Det är viktigt att ha kontroll på kommande utbetalningar så se till att snabbt få in leverantörsfakturorna i er leverantörsreskontra för en tydlig överblick av när kommande utbetalningar måste ske.

Likviditetsbudget

Känner ni er trygga med att era inbetalningar täcker era utbetalningar? Penningbrist kan stjälpa hela företaget även om företaget är lönsamt.

Oavsett storlek på företag måste ni förstå er verksamhet och vad som påverkar er och ert kassaflöde. Företag med en god kontroll på sin likviditet får en ökad trovärdighet på marknaden, både era kunder och era leverantörer känner sig trygga med att ni både kan leverera och betala.

Min rekommendation är att inte vänta, utan ta kontroll över ert kassaflöde med en likviditetsbudget och kassaflödesanalys!

Identifiera riskerna

Hur klarar sig ert företag idag? Står ni pall för dessa utmanande tider och har ni identifierat riskerna?

Era leverantörers branschsituation kan påverka er både direkt och indirekt så hur ser utvecklingen ut för dem? Har ni koll på framtida behov, konjunkturer samt trender? Hur ser utvecklingen av er verksamhet ut och era kunders? Behövs framtida investeringar?

Hur kommer ni att klara det om en av era större kunder får problem? Går det att fördela riskerna?

Planera framåt

Uttrycket ” Att planera, är att föra in framtiden i nuet så att du kan göra något åt den” är viktigt även för företag i tillväxt. Har ni likviditeten för det ni planerar och/eller finns det åtgärder att göra längs vägen?

Med effektivare och säkrare processer, planering och uppföljning samt minimering av risker kommer ni att kunna öka och trygga företagets likviditet.

Av: Jessica Lindgren

Jessica Lindgren är Country Head på NORIAN Accounting AB. Med arbetsplatser som OpusCapita, Coor, Addici och Manpower har Jessica skaffat sig en gedigen erfarenhet inom redovisning/ekonomi då hon på samtliga platser byggt upp vägvinnande processer och team. Hon har under största delen av sitt yrkesliv haft ledande roller och är expert på att sätta kunden i fokus.

Jessica Lindgren

Country Head Sweden

Om bloggen

På NORIANS blogg hittar du tips om outsourcing, redovisning, lön och automatisering av processer. NORIANS kunniga medarbetare delar med sig av sina erfarenheter inom ekonomi och lön för att uppnå en mer värdeskapande, kvalitativ och trygg process. Innovation, smarta lösningar och automation är viktiga delar för företag för att de ska kunna optimera flöden och säkerställa kostnader samt företagets framtid! Vi delar även med oss om våra tankar och erfarenheter om outsourcing!

Resurser

Pic-text-kontakt@2x

Stora och små företag litar på NORIAN


Stora och små företag litar på NORIAN

Stora och små företag
litar på NORIAN

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x