Reseräkning
25 January, 2019
Särskild löneskatt
25 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Sammanfallande semesterår

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Sammanfallande semesterår är ett begrepp man använder inom lön som visar vilken period den anställde tjänar in den semester som hon/han har rätt att ta ut under samma år. Perioden för sammanfallande semesterår är 1 januari-31 december.


För en nyanställd är sammanfallande semesterår förmånligare är semesterlagens regler eftersom den anställde erhåller betald semesterledighet samma år som semesterdagarna tjänas in.

Antal semesterdagar

Enligt semesterlagen är huvudregeln att anställda har rätt till 25 semesterdagar per semesterår. Det förekommer även att arbetsgivare avtalar 30 dagar med anställda tjänstemän som kompensation för ej ersättning av arbetad övertid.

Om en anställning påbörjas under året som tex. 1 juni, har den anställde rätt till 15 dagar betald semester + 10 dagar obetald semester (vid semesterätt på 25 dagar). Skulle den anställde avsluta sin anställning den 1 november samma år och redan har tagit ut 15 betalda semesterdagar blir den anställde skyldig att återbetala 5 semesterdagar.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN