Lönekartläggning
10 October, 2018
Arbetstidsschema
24 October, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Särskilt högriskskydd.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Det särskilda högriskskyddet är till för att skydda de anställda som har en sjukdom eller ett funktionshinder från inkomstförluster.

Den anställde kan ansöka om särskilt högriskskydd om det är troligt att denne kommer att vara sjukskriven flera gånger under ett år. Då kan den anställde slippa karensdagar och få sjuklön redan från första sjukdagen.


Arbetsgivaren skall ansöka om ersättning från Försäkringskassan för den anställdes sjuklönekostnader.


Särskilt högriskskydd kan den anställde få om:


  • den anställde har en sjukdom och behöver vara borta från arbetet fler än 10 gånger om året.
  • den anställde skall donera organ, eller utredas inför det.


En anställd kan även få särskilt högriskskydd om denne riskerar att få en eller fler längre sjukperioder (fler än 28 dagar i följd).


Information om hur man ansöker om detta finns på Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN