Wiki-ordlista från NORIAN

Semesterlagen

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Semesterlag (1977:480) är en social skyddslag. Syftet med semesterlagen är att en anställd ska kunna få en längre tids sammanhängande betald ledighet, för vila och återhämtning.


Enligt semesterlagen har en anställd rätt till fyra veckor sammanhängande ledighet under perioden juni - augusti, s.k. huvudsemester. I enskilt avtal eller kollektivavtal kan man dock förhandla om annan förläggning av huvudsemestern.


Alla har rätt till 25 dagar semesterledighet. Hur många av de 25 dagarna som är betalda beror på den anställdes närvaro under intjänandeåret. Har han varit anställd under hela året har han också tjänat in 25 betalda semesterdagar.


Vad säger semesterlagen om sparad semester?


I semesterlagen anges att en anställd har rätt att spara semester till kommande år. De dagar som får sparas är de betalda dagar som överstiger 20. Fyra veckor semesterledighet skall alltså tas ut under semesteråret, och det är arbetsgivaren som är ansvarig för att se till att så sker.


Enligt lagen får alltså fem dagar sparas och de får sparas i fem år. Lagen tillåter vid speciella skäl ett sjätte år. En anställd som vill spara semester måste anmäla detta till arbetsgivaren. Samma gäller också om den anställde vill ta ut sparad semester i anslutning till ordinarie semester. Vill den anställde ta ut minst fem sparade dagar har han rätt att ta ut dessa och hela den ordinarie semesterledigheten i en följd. Detta ska meddelas i samband med att årets semester bestäms.


En anställd som vill ta ut sparad semester men inte i anslutning till ordinarie semester, skall meddela detta två månader i förväg.


En anställd får inte spara semester samma år som "gammal" sparad semester tagits ut.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x