Wiki-ordlista från NORIAN

Semesterskuld

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Vad är semesterskuld?


Semesterlöneskulden är företagets skuld till sina anställda. Semesterskulden visar den innestående betalda lediga tid, i form av semester, som den anställde under året har tjänat in samt eventuell sparad tid från tidigare år. När den anställde tar ut semester minskar semesterskulden eftersom den då betalas ut som lön till den anställde. Om anställningen avslutas innan all intjänad semester har tagits ut av den anställde betalas det istället ut i pengar,


Beräkning semesterskuld


Semesterskulden är föränderlig eftersom de anställda löpande både tjänar in och plockar ut semesterdagar.


Enligt semesterlagen kan semesterlönen beräknas på två olika sätt. För anställda som har fast lön, t ex månadslön, kan den så kallade sammalöneregeln tillämpas. För anställda med rörlig lön, t ex timlön, skall istället lönen beräknas enligt tolvprocentregeln. Den sparade semestern beräknas med samma värde som årets betalda semesterdagar.


Beräkningen av värdet på semester, både intjänade dagar och sparade dagar regleras ofta i kollektivavtal.


Vad innehåller semesterskuldslistan?


En semesterskuldslista från lönesystemet kan även innhålla värdet på all annan innestående ledig tid för de anställda, såsom komptid, arbetstidsförkortning/arbetstidskonto och flextid.


Vad innehåller semesterskuldslistan?


I semesterskuldslistan redovisas årets intjänade dagar samt tidigare års sparade dagar. Här framgår ävenom företaget tillämpar semesterlagens intjänande- och semesterår princip (rätt till utag året efter intjänande året) eller om företaget tillämpar sammanfallande intjänande- och semesterår princip (rätt till utag samma år som intjänande sker).


Semesterlagens intjänade- och semesterår: 1:a april -31:a mars


För företag med semesterlagens intjänande- och semesterår består semesterskulden av: - Kvarvarande semesterdagar som skall tas ut under innevarande semesterår - De semesterdagar som håller på att tjänas in för uttag nästa semesterår - Sparade semesterdagar - Uttagen förskottsemester


Sammanfallande intjänande- och semesterår: 1:a januari-31:a december

För företag med sammanfallande semester- och intjänandeår består semesterskulden av: - Intjänade dagar under året med avdrag för uttagna betalda semesterdagar - Sparade semesterdagar - Uttagen förskottssemester


I bokföringen hanteras semesterskulden som en upplupen skuld och bokas oftast på konto 2920 med motkonto i resultaträkning 7290(tjänstemän) eller 7090(arbetare).


Semesterlöneskulden bör månatligen uppdateras i bokföringen för att få en korrekt bild över företagets kostnader och skulder.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x