Wiki-ordlista från NORIAN

SIE-format

Vad är SIE-format?

Jag guidar dig igenom svaret

SIE (Standard Import och Export) är ett svenskt, standardiserat filformat för att enkelt kunna överföra ekonomisk data mellan olika programvaror. Med SIE-filer kan du flytta över bokföringsdata och verifikat som har bokförts i ett annat program. Du får däremot inte med dig register från kund- eller leverantörsreskontran etc.


Olika typer av SIE-format


Typ 1 (SIE1): årssaldon. Filformatet innehåller årets ingående och utgående saldon för samtliga konton i kontoplanen. Detta SIE-format är avsett främst för överföring till skatteprogram.


Typ 2 (SIE2): periodsaldon, innehåller förutom samtliga basuppgifter från typ 1 även månadsvisa saldoförändringar för samtliga konton.


Typ 3 (SIE3): objektsaldon. Filformatet är identiskt med typ 2, men saldon finns dessutom på objektnivå, till exempel kostnadsställen och projekt.


Typ 4 (SIE4): transaktioner. Typ 4 är uppdelad i två undertyper. En för export av transaktioner från redovisningsprogram och en för import av transaktioner till redovisningsprogram.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x