Referensränta
4 January, 2019
Skatt
4 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

SIE-format

Vad är SIE-format?

Jag guidar dig igenom svaret

SIE (Standard Import och Export) är ett svenskt, standardiserat filformat för att enkelt kunna överföra ekonomisk data mellan olika programvaror. Med SIE-filer kan du flytta över bokföringsdata och verifikat som har bokförts i ett annat program. Du får däremot inte med dig register från kund- eller leverantörsreskontran etc.


Olika typer av SIE-format


Typ 1 (SIE1): årssaldon. Filformatet innehåller årets ingående och utgående saldon för samtliga konton i kontoplanen. Detta SIE-format är avsett främst för överföring till skatteprogram.


Typ 2 (SIE2): periodsaldon, innehåller förutom samtliga basuppgifter från typ 1 även månadsvisa saldoförändringar för samtliga konton.


Typ 3 (SIE3): objektsaldon. Filformatet är identiskt med typ 2, men saldon finns dessutom på objektnivå, till exempel kostnadsställen och projekt.


Typ 4 (SIE4): transaktioner. Typ 4 är uppdelad i två undertyper. En för export av transaktioner från redovisningsprogram och en för import av transaktioner till redovisningsprogram.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN