Rörlig lön
9 March, 2020
Lönenivå
14 April, 2020

Wiki-ordlista från NORIAN

Sjukavdrag

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Vad är ett sjukavdrag?


Sjukavdrag är ett avdrag som arbetsgivaren gör på den anställdes lön vid sjukdom och sjukskrivning.


* Den första dagen för sjukdom kallas karensdag och då är sjukavdraget i de flesta fall 100 %.

* Dag 2-14 är avdraget vanligtvis 20 % av lönen (det innebär att själva sjuklönen mellan dag 2-14 är 80 %)


Hur stort sjukavdraget är beror bl a på vilket kollektivavtal företaget följer.


Sjukavdrag from dag 15


Från och med kalenderdag 15 får den anställde ingen sjuklön från arbetsgivaren. Det är istället Försäkringskassan som prövar rätten till sjukpenning. För arbetsgivaren innebär det att man gör ett löneavdrag med 100 % per dag för varje kalenderdag i sjukperioden. Avdrag görs även för arbetsfria vardagar samt lördagar, söndagar och helgdagar.


Sjuklön


Det är inget lagkrav för arbetsgivare att betala sjuklön fr o m dag 15 men i kollektivavtal för tjänstemän är det vanligt att arbetsgivaren står för viss sjuklön mellan dag 15 – 90.


Deltidssjukskrivning


Vid deltidssjukskrivning justeras sjukavdraget för att motsvara sjukfrånvaron. Om en arbetstagare är sjukskriven på t ex 25 % görs ett avdrag med 25 % av framräknat sjukavdrag.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN