Permission
14 September, 2018
Slutlön
14 September, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Sjukpenning.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Sjukpenning är en ersättning som den anställde kan få vid sjukdom.


De första 14 dagarna den anställde är sjuk betalar arbetsgivaren sjuklön till den anställde istället för den vanliga lönen. Är den anställde sjuk längre så kan ansökan ske till Försäkringskassan om sjukpenning.

Vissa arbetsgivare som inte har något kollektivavtal betalar inte sjuklön, då kan den anställde själv ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.


Sjukpenning kan den anställde få om:


  • Den anställde inte kan arbeta sin ordinarie arbetstid på grund av sjukdom. Den anställde måste vara borta minst en fjärdedel av den ordinarie arbetstiden för att kunna få sjukpenning.
  • Om den anställde går miste om arbetsinkomst som är sjukpenningsgrundande.
  • Den anställde är försäkrad i Sverige<(/li>

    Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN