Copy Script Vad är skatt? Läs mer på NORIAN Wiki

Wiki-ordlista från NORIAN

Skatt

Vad är skatt?

Jag guidar dig igenom svaret

Alla fysiska och juridiska personer i Sverige är skydliga enligt lag att betala pengar till Skatteverket, ett statligt organ som har till syfte att finansiera offentlig sektor.


Vem ska betala skatt 8ENG:tax; duty)?


Skatter betalas av alla, oavsett om de nyttjar tjänsterna de finansierar eller inte. De är inte kopplade till någon särskild motprestation. Avgifter är däremot kopplade till en motprestation som ska kunna nyttjas av den som betalar avgiften.


Direkt skatt


Direkta skatter ska bäras av den skattskyldige och utgår till exempel på taxerad inkomst, förmögenhet och realisationsvinst.


Indirekt skatt


Indirekta skatter förväntas den som betalar skatten lägga över den på andra, tex slutkunden. Punktskatter och mervärdesskatt (moms) på vissa utpekade varor eller tjänster används som ett ekonomiskt styrmedel, ofta med syfte att minska förbrukningen av dessa eller för att finansiera indirekta kostnader förknippade med konsumtionen.


Inkomstskatt


Inkomstskatten är en direkt skatt på inkomst, tex lön, ränta, inkomst av kapital, realisationsvinst etc och betalas av både fysiska och juridiska personer. I Sverige har vi s.k. progressiv skatt vilket innebär att fysisk person som har högre inkomst betalar en högre procentsats.


Mervärdesskatt (moms)


Moms är en indirekt skatt på det mervärde som genereras vid försäljning av varor och tjänster.


Arbetsgivaravgifter och egenavgifter


Arbetsgivaravgifter och egenavgifter räknas egentligen som avgifter, men är delvis en skatt. Bland annat ingår allmän löneavgift som tillfaller staten och är inte kopplad till några förmåner i socialförsäkringssystemet.

F-skatt


En näringsidkare med F-skattebevis ska betala preliminärskatt under beskattningsåret. I inkomstdeklarationen fastställs den slutligas skatten, vilken regleras mot den tidigare inbetalda skatten.


Andra skatter


Den finns även särskilda skatter, som fordonsskatt som syftar till att ge bilisterna ansvaret för att betala för vägunderhåll.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x