Provanställning
20 August, 2018
Terminalglasögon
21 August, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Skattetabell.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

En skattetabell är en tabell hos Skatteverket som visar vilket skatt som skall dras från den inkomst den anställde erhåller.

En anställd kan ha flera arbetsgivare och den arbetsgivare där den anställde har sin huvudsakliga arbetstid, kallas för huvudarbetsgivare.

Arbetsgivaren, som är huvudarbetsgivare, skall göra skatteavdrag enligt skattetabell. Det finns skattetabeller från 29-40 beroende på vilken kommunal skattesats som skall användas för den anställde.

Skattsedel

Vilken skattetabell som ska användas framgår av den anställdes preliminärskattsedel. I slutet av året hämtar arbetsgivaren information via datamedia från centrala skatteregistret, CSR, för att få kännedom om det kommande årets skatteuppgifter för de anställda.

Ibland kan en A-skattsedel behöva inhämtas från Skatteverket, t.ex. vid nyanställningar under året. Detta kan göras av den anställde via hemsidan www.skatteverket.se eller via Skatteverkets servicetelefon på nummer 020-567 000.

Om den anställde trots anmodan inte lämnar en A-skattsedel till arbetsgivaren, är arbetsgivaren skyldig att göra ett förhöjt skatteavdrag på den anställdes lön. Ett förhöjt skatteavdrag innebär att skatt beräknas efter den tabell som gäller där företaget är skrivet samt ett tillägg på 10 %.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN