Skattekonto
10 januari, 2019
Soliditet
10 januari, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Skuld

Vad är en skuld?

Jag guidar dig igenom svaret

Skulden är ett företags tillgångar minus företagets eget kapital.


Företagets skulder syns på höger sidan av en balansräkning och de visar hur företagets tillgångar har finansierats, såsom banklån, leverantörsskulder, skatte- och momsskulder, skulder till personal, skulder till ägare mm.

Förutom dessa skulder består även vänstra sidan av eget kapital, vilket helt enkelt är de pengar som ägarna har investerat i bolaget. Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder och kallas även för företagets substansvärde.

Tillgångarna kan ses som företagets resurser och skulderna på vilket sätt företaget har skaffat sig dessa resurser.

Långfristiga och kortfristiga skulder

Skulder indelas i långfristiga respektive kortfristiga skulder.

Långfristiga skulder är skulder som inte skall betalas under det kommande verksamhetsåret, till exempel banklån.

Kortfristiga skulder är skulder som skall betalas under en kortare period såsom skulder till leverantörer, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, semesterersättning, sociala avgifter, momskuld etc.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN