Wiki-ordlista från NORIAN

Skuldsättningsgrad

Vad är skuldsättningsgrad?

Jag guidar dig igenom svaret

Skuldsättningsgraden ( ENG: debt to equity ratio; leverage ) visar företagets skulder i förhållande till det egna kapitalet.


Av skuldsättningsgraden går det att utläsa företagets eventuella risk (räntekänslighet).


Skuldsättningsgraden hänger nära samman med nyckeltalet soliditet, som visar hur stor andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital). En hög skuldsättningsgrad visar en låg soliditet.


Justerade skulder / Justerat eget kapital


Justerade skulder = befintliga kort- och långfristiga skulder som ökar med latent skatteskuld från obeskattade reserver.

Justerat eget kapital = det befintliga egna kapitalet som ökar med den andel av obeskattade reserver som är eget kapital.


Formel:


Kortfristiga skulder + långfristiga skulder + (0,3 x obeskattade reserver) + avsättningar / (0,7 x obeskattade reserver) + summa eget kapital.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x